Strona Główna Bizness Sejm przyjął nowelę wspierającą twórców i podmioty prowadzące działalność artystyczną