Strona Główna Bizness Sejm przyjął poprawkę Senatu wydłużającą vacatio legis ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów w UE