Strona Główna Fakty Sejm uchwalił nowelę ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra i ograniczającą ubój rytualny