Strona Główna Bizness SN: do zwolnienia z zakazu niedzielnego handlu wystarczy tylko jeden z przewidzianych wyjątków