Strona Główna Bizness Spada liczba osób pozytywnie oceniających sytuację w zakładach pracy