Strona Główna Fakty "Szkoda została już wyrządzona". Sąd zezwolił na publikację książki doradcy Trumpa