Strona Główna Bizness TK: przepisy ograniczające obrót wierzytelnościami szpitali – konstytucyjne