Strona Główna Bizness UODO: 1 mln zł kary dla ID Finance Poland za zwłokę w analizie luk w systemie