Strona Główna Bizness UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu