Strona Główna Bizness UOKiK: W styczniu 2021 r. decyzje w postępowaniach dot. zatorów płatniczych