Strona Główna Bizness UOKiK: zakwestionowano oznaczenia ok. 10 proc. skontrolowanych partii detergentów