Strona Główna Fakty Urzędniczki dostały wolne w dniu protestu. Policja wystąpiła do marszałka o dane dyrektorów