Strona Główna Fakty "Użycie środków przymusu bezpośredniego musi być adekwatne do danego zagrożenia"