Strona Główna Bizness W okresie przejściowym reguła wydatkowa będzie złagodzona, ale nie zawieszona