Strona Główna Bizness Większość osób pozytywnie ocenia sytuację w swoich zakładach pracy