Strona Główna Bizness Wzrost cen surowców i materiałów najbardziej odczuwają duże firmy