Strona Główna Bizness Za niską partycypacją w PPK stoi m.in. brak zaufania i nastawienie pracodawców [Badanie]