Strona Główna Bizness Zakaz hodowli zwierząt futerkowych już w kilkunastu państwach europejskich