Strona Główna Wiadomości Zaognia się konflikt o Górski Karabach. Wojska Azerbejdżanu przejęły część terytorium enklawy