Strona Główna Bizness ZBP: musimy zapenić finansowanie firmom z dobrymi projektami