Strona Główna Bizness ZPL: możliwa największa recesja gospodarcza od lat 30.